EMDR Nedir?

EMDR, Türkçe açılımıyla " Göz hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme", bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travma ve anılarla çalışır. EMDR yaklaşımının temel hipotezi anı ağlarının klinik semptomların ve ruh sağlığının temelini oluşturduğudur. 

Terapist, danışmanın gözlerini sağa ve sola hareket ettirerek (ki bu genelde terapistin parmağını gözlerle takip etmek şeklinde olur), beyninin her iki yarım küresini hafifçe uyarır ve bu şekilde danışmanın kendisini rahatsız eden bellek ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar. Buna alternatif olarak, dikkatin bir  yönden diğer bir yöne aktarılmasını sağlayan çeşitli aletler de bulunmaktadır. Bu hızlı göz hareketleri (genellikle uykunun REM evresinde ortaya çıkar) veya dikkatin farklı yönlerden gelen uyarılara odaklanmasının, danışanın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. 

Beyin, yeni bir olayla karşılaştığımızda aldğı bilgiyi işler ve kullanabilir hale getirir. O olayın çevresindeki duygu, düşünce, imge, ses, koku gibi bileşenleri de ilşkili anıya bağlayıp bütünleştirir. Bizi çok rahatsız eden yada olumsuz duygular hissetmemize neden olan olaylar olduğunda ya da travmatik bir süreç yaşadığımızda bu sistem bozulur. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle, işlenmeden depolanır. Ve yıllar sonra bile kişi, o olayın etkisinden kurtulamayabilir. EMDR, bu tür anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anının kilidini kırıp danışanın artık ondan rahatsız olmasını, anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görmesini sağlar. Travmik anıyı normal anı haline getirip normal anı havuzuna atar.

EMDR terapisi hangi problemler için uygulanır?
 • Kişilik bozuklukları
 • Tüm travmik yaşantılar (Cinsle taciz, Tecavüz, Fiziksel şiddet, Psikolojik şiddet, Doğal afetler, Aldatma, Aldanma, Terkedilme vb.)
 • Performans genişletme (Örneğin, spor, sahnet sanatları, vb. performans gerektiren konular)
 • Öfke ve stres yönetimi
 • Panik bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Depresyon
 • Komplike yas
 • Rahatsız edici anılar
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Performans kaygısı
 • Stres kontrolü
 • Bağımlılıklar
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Özgüven sorunları
 • Migren