Beck Anksiyete(Kaygı) Ölçeği

Kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireylerin yaşadığı anksiyete(kaygı) belirtilerinin sıklığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Likert (dereceler toplamı) tipi ölçüm sağlar.
Yirmi bir belirti kategorisinin her birinde 4 seçenek bulunur. Her bir madde 0 ile 3 arasında puan alır. Ölçekten alınan puanın yüksekliği, bireyin yaşadığı anksiyetenin
şiddetini gösterir.