WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi

WISC 4; 1970’lerden beri uygulanan WISC-R zekâ testinin geliştirilmesiyle hazırlanmış, bireysel olarak uygulanan, 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır. Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlev görmeyi (intellectual functioning) temsil eden 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşur. Bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile genel zihinsel yeteneği temsil eden dönüştürülmüş puanların da (Tüm Ölçek Zeka Puanı) hesaplanabilmesini sağlamaktadır.  

WISC-4 hangi bilişsel alanları değerlendirir?
  • Sözel ifade 
  • Sözel bilgi
  • Algısal Akıl yürütme ve organizasyon
  • Sosyal Bilgi
  • Kısa süreli işitsel bellek
  • Dikkat
  • Konsantrasyon
  • Zihinsel İşlemleme Hızı
  • Görsel motor ve ince motor koordinasyon becerileri