WISC-R Zeka Testi

WISC-R Zeka Testi, 6-16 yaş grubu çocuk ve ergenlerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan ve Türkiye’de en yaygın uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, beş ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üçzeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Test, çocuğun performansını değerlendirmeyi amaçlar; bilgi ve becerilerinin sınırlarını ölçmeye yönelik değildir. 

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Testi uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen ilgili eğitime katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Uygulama Koşulları: Uygulamayı akşam saatlerine bırakmak çocuğun yorgun olduğu saatler olduğundan kesinlikle tavsiye edilmiyor. Sabah veya öğlen, masa başında ve iki kişilik bir test ortamındauygulamak gerekiyor.Test odasındaki üçüncü kişinin varlığı çocuğun performansını etkiliyor. Ender durumlarda eğer annenin odada olması gerekiyorsa anne çocuğun arkasında oturmalı ve hiç konuşmaması tembih edilmelidir. 

Testin süresi: Testi uygulamak iki saat sürüyor ve 20 dakikalık bir ara mutlaka verilmeli
Anne-Babalara önemli not:
• Teste gelmeden önce çocuklarınıza testin neleri ölçtüğünden bahsetmeniz test sonuçlarını etkileyebilir
• WISC-R Zeka Testi yaptırmak için baharerden@hotmail.com‘a e-mail ile veya 0530 640 29 70 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.
• Düşük çıkan alt testler için test uygulayıcınızdan gerekli önerileri almayı ihmal etmeyiniz.

Sözel Bölüm 
Çocuğunuzun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer.

Sözel Bölüm Alt Testleri
1. Genel Bilgi:Genel bilgiyi ölçmede uygulanan bir alt testtir. Sözel algı, uzun aralıklı işitsel bellek, çocuğunuzun okuldan, ailesinden ve kültüründen öğrendiği çevresel bilgileri ölçer. Bu alt testin sonuçlarını etkileyen faktörler: okul öğrenmesi, ev ortamında sağlanan kültürel fırsatlar, ilgileri, okuma alışkanlığı, erken çocuklukta sunulan çevre şartlarının zenginliği
2. Benzerlikler: Çocuğunuzun sözel alanda soyutlama yapabilme, kategorik düşünebilme becerisini ölçer. Bu alt testte yüksek skor elde etmiş çocukların genellikle hayal güçleri zengindir ve soyut düşünme gerektiren alanlarda daha başarılı olabilirler. Çocukların ilgileri ve okuma alışkanlıkları sonuçları etkileyen faktörlerdir. 
3. Aritmetik Testi: Bu alt testte, çocuğunuzun matematik sorularını çözebilme, dikkati dağılmadan çalışabilme, sözel algı yeteneği, edinilmiş bilgi, uzun ve kısa süreli bellek, aktif işleyen bellek, sayılarla uğraşabilme becerisi, zihinsel uyanıklık, sosyal mantık yürütme kapasitesi ölçülür. Sonuçları etkileyen faktörler: Dikkat aralığı, kaygı, konsantrasyon, dağılabilirlik, okul öğrenmesi, zaman baskısı altında çalışabilme
4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğunuzun dil gelişimi ve kelime bilgisini ölçer. Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler: Sözel algılama, sözel ifade, sözel kavramlaştırma, edinilmiş bilgi, soyut düşünme becerisi, bilgi birikimi, uzun süreli bellek. Sonuçları etkileyen faktörler: Evde sunulan kültürel fırsatlar, ilgiler, okuma alışkanlığı, erken çocuklukta sunulan çevrenin zenginliği, okul öğrenmesi
5. Yargılama: Muhakeme, mantık yürütme ve duygusal olgunluk seviyesini gösteren alt testtir. Çocuğunuzun sosyal zekasına dair ipuçları verir. Ölçtüğü beceriler: Günlük yaşama ve sosyal beklentilere dair bilginin sergilenmesi, geçmiş tecrübelerin değerlendirilmesi ve kullanılmasını ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler: Evde sunulan kültürel fırsatlar, toplumsal normlara dair bilincin gelişmesi
6. Sayı Dizisi: Çocuğunuzun kısa-süreli işitsel belleğini ve çalışma belleğini ölçen alt testtir. Sesli uyaranları algılama ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneğini gösterir. Sonuçları etkileyen faktörler: Dikkat aralığı, dikkatin dağılıp dağılmadığı, kaygı

Performans Bölümü 

Çocuğunuzun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer. Daha çok görsel ve elle manipüle edilebilen alt testlere sahiptir.

Performans Bölümü Alt Testleri
1. Resim Tamamlama: Çocuğunuzun görsel dikkatini ölçmeye yarayan bir alt testir. Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları göstermesi ve söylemesi istenir. Sonuçları etkileyen faktörler: Konsantrasyon, zaman baskısı altında çalışabilme. 
2. Resim Düzenleme: Çocuğunuzun görsel dikkatiyle birlikte, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme, sıralı düşünebilme, zaman algısı, zamansal sıralama becerilerini ölçer. Hem kısa-süreli, hem de çalışan hafızanın devreye girdiği bir alt testtir. Sonuçları etkileyen faktörler: Yaratıcılık, evdeki kültürel fırsatlar, çizgi romana aşinalık, zaman baskısı altında çalışabilme. 
3-Küplerle Desen:Bütünden parçaya analiz yapabilme, sözel olmayan alanda kavramlaştırma yapabilme ve görsel-mekansal algısını ölçer. Zaman baskısı altında çalışabilme sonuçları etkileyen faktördür. 
4-Parça Birleştirme;Duyusal-motor geribildirimden faydalanabilme, parçalar arası ilişkiyi tahmin edebilme, esneklik becerilerini ölçer. Sonuçları etkileyen faktörler: Belirsiz durumda tepki gösterebilme, yap-bozlarla tecrübe, zaman baskısı altında çalışabilme. 
5-Şifre; Çalışma hızı, yönergeleri takip edebilme, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir. Sonuçları etkileyen faktörler: Kaygı, dikkatin dağılabilirliği, zaman baskısı altında çalışabilme
6-Labirentler:Görsel bir paterni takip edebilme, görsel-mekansal alanda planlama yapabilme ve öngörü becerilerini  ölçen bir alt testtir. Sonuçları etkileyen faktörler: Labirent çözme tecrübesi, bilgisayar oyunlarına dair tecrübe, zaman baskısı altında çalışabilme