Evlilikte İletişimi Geliştirmek Niçin Önemlidir?

Bağlam Psikolojik Danışmanlık Merkezi Muğla Marmaris’de Uzman Psikolog &Pedagog ve Aile Danışmanı Bahar Erden'in “Evlilikte İletişimi Geliştirmek Niçin Önemlidir?” başlıklı makalesi

Evlilikte İletişimi Geliştirmek Niçin Önemlidir?
İletişim çok kısaca birinden diğerine aktarılan sözlü veya sözsüz bilgidir. Kullandığımız dil ve karşılıklı diyalogdan ziyade, beden dili, mimikler, ses tonu, duruş, bakış gibi sözel olmayan iletişimi daha sıklıkla kullanırız. Etkili iletişim ise her başarılı ilişki için geliştirilmesi gereken bir beceridir. Evlilikte sadece eşlerin güzel bir beraberlik geçirmeleri için değil tüm toplumun ahengi için önemlidir. Çünkü aile kurumunun korunması, sağlıklı çocuklar yetiştirmek etkili iletişim becerilerini geliştirmekten daha da önemli bir hedeftir.

Plato der ki "bütün iyi olmadıkça parçalar da iyi olamaz". Burdan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki eşimizle iletişim problemleri diğer pek çok alanı etkiler. Eşimizle iletişimimiz güçlendikçe sadece evliliğimiz değil çocuklarımızın ruhsağlığı gelişir. Çocuklar ebeveynlerini model aldıkları için etkili iletişim kurabilmeyi içselleştirerek ve doğal olarak da etkili iletişim kurmayı bilerek büyürler. Bunun sonucu olarak da sosyal uyumları, ilişkileri sağlıklı olur. Dolayısı ile özgüvenleri yüksek, akademik olarak başarılı ve gelecekte de iş yaşamında başarılı bireyler olarak varolurlar. 

Peki bu beceriler nasıl gelişir? Çatışmalar ve aile içi problemlerden kaçınalım mı? Elbette ki hayır. Tıpkı hayat gibi evlilikler de çatışmalar ve problemler barındırır ve bu çok normaldir. Önemli olan çatışmalarla nasıl başedebiliriz? Problem odaklı konuşmak yerine nasıl çözüm odaklı iletişim kurmalıyız?noktasında terapi desteği almak önemlidir diyor Muğla Marmaris’te Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Bahar Erden. Çünkü pek çok evliliği sonlanma noktasına getiren bu problemlere başetme becerilerinin yetersiz olması ve etkili iletişim kuramamaktır.

Bağlam Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Bahar Erden
Uzman Psikolog &Pedagog & Çift ve Aile Danışmanı
Muğla-Marmaris
Gsm: 0530 640 2970