Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bağlam Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Muğla Marmaris’de UzmanPsikolog (Çocuk ve Ergen Sorunları) ve Aile Danışmanı Bahar Erden'in “Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu” başlıklı yazısı

OBSESİF-KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB) bazı yönlerden Obsesif Kompulsif Bozukluğa (OKB) benzese de ikisi birbirinden farklıdır. OKB kaygı bozuklukları grubuna girer. OKKB de ana özellikler kişideki mükemmelliyetçilik ve kontroldür. Yaşamak değil kontrol üzerine kurulmuş bir hayatdır onlarınki. 
Esneklik yerine aşırıya kaçan bir düzenlilikleri vardır. Kurallara uygulayacağım diye hayatını mahveden kişilerdir. Bir aktivitenin ana amacını kaçırırlar. Asıl amacı unutturacak şekilde ayrıntılar, kurallar, listeler, sıralama, organize etmeya da program yapma ile uğraşıpdururlar. Kısacası detaylar içinde boğulurlar.

Son derece dikkatli ve tekrarlamaya eğilimlidirler. İnatçı, mantıksız, başkalarına karşı talepkar ve eleştireldirler. Başkalarına olduğu kadar kendilerine karşı da son derece eleştiren tutum ve davranış sergilerler. Ahlak, doğruluk, değerler gibi konularda esneklik göstermezler. Aşırı sert bir aileden gelirler. Toplumsal kurallara bağlılıkları olağanüstüdür. Resmi ve iyi tanımlanmış sosyal ilişkileri tercih ederler. Resmi olmayan ilişkilerde bile resmi davranırlar.

Dünyayı kurallarla, zamanı planlayarak yapılandırırlar. Kararlılıkları ve hayal kurma becerileri zayıftır. Gerçekte hissttiklerinin tam zıddı davranırlar. Günlük rutinden ve kurallardan sapma onları üzer. Gergin ve neşesizdirler. Sıcaklık veren yakınlık hislerinden uzakdururlar. Kendisini çalışkan, güvenilir, faydalı, sorumluluk sahibi ve sadık, başkalarını ise sorumsuz, detaylara önem vermeyen ve kendi isteklerine düşkün olarak görürler. Para harcama konusunda hem kendilerine hem de başkalarına karşı cimri davranırlar. Görev dağılımı yapmak ve başkaları ile birlikte çalışmak istemezler. Özel bir değeri olmasa bile eski, değersiz şeyleri elden çıkaramazlar.

Bu özelliklerden bazıları sizde de mi var? Başkaları için çekilmez olmadığınız sürece problem yok. Ama hem kendi yaşantınızı hem de ilişkilerinizi etkiliyorsa psikolojik destek almayı lütfen ihmal etmeyin. Yaşam kalitenizi arttırmak kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırımdır.

Bahar Erden
Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı
Marmaris-Muğla
Gsm: 0530 640 29 70

Kaynak
American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.