• Evlilik / İlişki / Çift Danışmanlığı

  Anlaşmazlık, İletişimsizlik, Kıskançlık, Çatışmalar, Cinsel Problemler, Güvensizlik, Aldatma, Korku, Kaygı ve Vicdan Azabı, Ayrılma/Boşanma ve diğer konularda terapiler...
  Devamı
 • Çocuk Ergen ve Aile Danışmanlığı

  Arkadaş İlişkileri ve iletişim sorunları, Aile ve Arkadaşlarla çatışmalar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk ile ilgili problemler, Okul ile ilgili problemler, Ergenlik Depresyonu ve diğer sorunlar...
  Devamı
 • Bireysel Sorunlar

  Depresyon, Travma, Mutsuzluk, Özgüven eksikliği, Yeme Bozuklukları, Bağımlılık, Takıntılar, Utangaçlık, Uyum Problemleri, İşyeri Problemleri ve diğer problemleriniz...
  Devamı
 • Psikolojik Testler

  WechslerÇocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Minnesota Çok Yönlülük Testi (MMPI)
  Devamı
Evlilik / İlişki / Çift / Aile Danışmanlığı
Anlaşmazlık, İletişimsizlik, Kıskançlık, Çatışmalar, Cinsel Problemler, Güvensizlik, Aldatma, Korku, Kaygı ve Vicdan Azabı, Ayrılma / Boşanma, Kronik Hastalıklar, Kayıp, Ölüm ve yas, İş Stresi, Çocuklarla Yaşanan Problemler, Köken Ailelerle Yaşanan Problemler DEVAMI
Bireysel Sorunlar
Depresyon, Travma (Cinsel, Fiziksel ve Duygusal İstismar / ihmal, afetler, ani kazalar ve olaylar vb), Mutsuzluk, Özgüven Eksikliği, Yeme Bozuklukları, Yaşamdan Keyif Alamama, Yoğun Stres, Bağımlılık, Öfke Problemleri, Takıntılar, İçe Kapanıklık, Yalnızlık ve Dışlanma, Korku ve Kaygılar, Utangaçlık, Uyum Problemleri, Davranış Problemleri, Duygusal Problemler, İlişkisel Problemler, İşyeri Problemleri DEVAMI

Çocuk, Ergen ve Aile Sorunları
Arkadaş İlişkileri ve İletişim Sorunları, Aile ve Arkadaşlarla Çatışmalar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk ile ilgili Problemler, Okul ile ilgili Problemler, Çocukta Depresyon, Sınav Kaygısı, Yeme Bozuklukları, Çocuklarda Görülen Korku ve Kaygılar, Ergenlik Dönemi ve Kimlik Gelişimi, Ergenlik Depresyonu, Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Eğitim, Kariyer Danışmanlığı, Çocukların Güölü ve Zayıf Yanlarını Ölçme ve Değerlendirme, Aile içi İlişki ve İletişim Sorunları, Çocuk Yetiştirirken Karşılaşılan Zorluklar, Değişen Yaşam Tarzları, Çocuklarda Davranış Problemleri, Üvey Anne-Baba ve Evlat Edinmiş Ailelerde yaşanan Kaygı ve Problemler, Yaşlanan Aile Bireylerinin Bakımı Konusunda Yaşananİhtilaf, Evden Ayrılan Yetişkin Çocuklarla ilgili Sorunlar, Ebevenylik Problemleri, Ailenin işlevselleğini ve Ebeveynlik Becerilerini Geliştirme DEVAMI

Psikolojik Testler
Psikolojik Testler Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) (6-16 yaş grubu çocukların zihinsel gelişimini değerlendirmek için uygulanır.), Minnesota Çok Yönlülük Testi (MMPI) DEVAMI

Doğum Öncesi Destek
Doğum ile aileye bir birey gelmesi hem çiftler hem de geniş aileler için yeni bir başlangıçtır. Çünkü bir çok değişimi, düzenlemeyi beraberinde getirir. Anne adayının ise hamilelik sürecinde psikolojik destek alması, doğum ve doğum sonrası süreçleri kolay ve istediği gibi yönetmesini sağlar.
Doğum öncesi psikolojik destek süreci başlıca neleri görüşmeyi hedefler? DEVAMI

Evlilik Öncesi Danışmanlık
Evlilik öncesi danışmanlık, çiftleri evliliğe hazırlamak için yapılır. Bu danışmanlık hizmetini almaktaki amaç, siz evlilik taahhüdünde bulunmadan önce birçok var olan veya olabilecekmeseleler hakkında konuşup sağlıklı bir evlilik birliği kurmaktır. Bunlar; DEVAMI

Online Terapi
Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan online terapi, psikologların, pedagogların ve aile danışmanlarının internet veya telefon gibi teknolojik altyapıları kullanarak, kliniklerden bağımsız olarak verdikleri bir hizmettir. Günden güne ülkemizde de yaygınlık kazanmaktadır. DEVAMI

Oyun Terapisi
Çocukların duygu ve düşüncelerini, ihtiyaç ve beklentilerini, yaşadıkları problemleri ifade etmelerinin, zihinsel ve fiziksel becerilerini sergilemelerinin en doğal ve kolay yolu oyundur.  Oyun faaliyetleri onların iç dünyalarına, yaşadıkları problemleri algılama biçimlerine, kendilerini ve ailelerindeki önemli ilişkileri nasıl gördüklerine dair bir metafordur. DEVAMI

WISC-R Zeka Testi
WISC-R Zeka Testi, 6-16 yaş grubu çocuk ve ergenlerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan ve Türkiye’de en yaygın uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, beş ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üçzeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır. DEVAMI

EMDR Terapisi
EMDR, Türkçe açılımıyla "Göz hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme",  bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travma ve anılarla çalışır. EMDR yaklaşımının temel hipotezi anı ağlarının klinik semptomların ve ruh sağlığının temelini oluşturduğudur. DEVAMI